pdf تست پیرایشگر موی زنانه

تومان۳۰,۰۰۰

این فروشگاه جهت رفاه و دسترسی آسان تر (به لحاظ زمانی و مالی) شما دوست گرامی به منابع درسی و آزمون، اقدام به عرضه PDF  کتب نموده است. این PDF همان کتاب تست پیرایشگر موی زنانه است.

مابه شما اعتماد داریم. لطفا فقط شما دوست گرامی این PDF  را مطالعه کنید.

تشکر

توضیحات

پیرایشگر موی زنانه

pdf کتاب پیرایشگر موی زنانه منبعی مناسب برای علاقمندان این رشته بوده که شامل چندین دوره آزمون آزمایشی همچنین  نمونه سوالات آزمون پیرایشگر مو می باشد. شما با تهیه این pdf می توانید خود را برای شرکت در آزمون آماده نموده  و آمادگی لازم را در این زمینه کسب نمایید .

برای شرکت در آزمون فنی و حرفه ای لازم است از قبل با نحوه آزمون آشنایی پیدا نمایید . شما از این طریق می توانید با مطالعه سوالات دانسته های خود را محک زده و باز بینی انجام دهید .

نمونه سوالات پیرایشگر موی زنانه

بانک نمونه سوالات فنی و حرفه ای
بانک نمونه سوالات فنی و حرفه ای

مشخصات شغل:

پیرایشگر موهای زنانه ﺷﻐﻠﯽ درﺣﻮزه رﺷﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی، ﻣﺸﺎوره و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺘﺮی، ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻮی ﺳﺮ، ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺎﯾﻪ، ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣـﻮ ﺑﻪ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ، ﻓﺮم دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺸـﺎﻏﻠﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﻣﺘﻌـﺎدل ﺳـﺎز ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧﻪ، آراﯾﺸﮕﺮ ﻧﺎﺧﻦ، آراﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮی زﻧﺎﻧﻪ، ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮ ﺻﻮرت و اﺑﺮو در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

پیشنها سایت برای شما:

  1. pdf ﻣﺘﻌـﺎدل ﺳـﺎز ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧﻪ
  2. pdf آراﯾﺸﮕﺮ ﻧﺎﺧﻦ
  3. pdf آراﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮی زﻧﺎﻧﻪ
  4. pdf ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  در آرایش زنانه
  5. pdf ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮ ﺻﻮرت و اﺑﺮو

خرید کتاب پیرایشگر موی زنانه  فاطمه باستانی

ما در این راه با شما همراه خواهیم بود و سعی می کنیم با بهترین محصولات و بهترین راهنمایی و آموزش شما را در موفقیتی یاری کنیم آنچه در ذهن شمامتصور است هدف ماست.

با ما همراه باشید…

فیلم های آموزشی http://www.portaltvto.com/

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “pdf تست پیرایشگر موی زنانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *