pdf پیرایشگر موی زنانه

تومان۳۰,۰۰۰

این فروشگاه جهت رفاه و دسترسی آسان تر (به لحاظ زمانی و مالی) شما دوست گرامی به منابع درسی و آزمون، اقدام به عرضه PDF کتب نموده است. این  PDF همان کتاب آموزش پیرایشگر موی زنانه است.(در 2فایل ارائه شده است)

چاپ و تکثیر این pdf غیر مجاز است

pdf تست پیرایشگر موی زنانه

توضیحات

پیرایشگر موی زنانه  ﺷﻐﻠﯽ درﺣﻮزه رﺷﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي، ﻣﺸﺎوره و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺘﺮي، ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻮي ﺳﺮ، ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺎﯾﻪ، ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ زواﯾﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣـﻮ ﺑﻪ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ، ﻓﺮم دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺸـﺎﻏﻠﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﻣﺘﻌـﺎدل ﺳـﺎز ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧﻪ، آراﯾﺸﮕﺮ ﻧﺎﺧﻦ، آراﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮي زﻧﺎﻧﻪ، ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮ ﺻﻮرت و اﺑﺮو در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

کتاب پیرایشگر موی زنانه فنی حرفه ای شامل:

  • آموزش
  • چندین دوره آزمون آزمایشی و عملی

pdf تست پیرایشگر موی زنانه

pdf کتابهای فنی حرفه ای

 خرید کتاب پیرایشگر موی زنانه

فهرست توانایی ها

1 توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار
2 توانایی انتخاب مدل مناسب با مو
3 توانایی کوتاه کردن مو
4 توانایی کوتاه کردن مو با چند زاویه (ترکیبی)
5 توانایی کم حجم کردن مو ( پیتاژ )
6 توانایی براشینگ متناسب با مدل کوتاهی
7 توانایی انجام مدل های کوپ کوتاه به وسیله ماشین مو زنی
6 توانایی انجام کوتاه کردن مو در پایه 180 درجه
7 توانایی انتخاب مدل متناسب با مو

از آن جا که اين حرفه با توجه به سلايق، علايق و توقعات مختلف مشتريان از حساسيت ويژه اي برخوردار است به کليه علاقه مندان ورود به اين حرفه توصيه مي شود پس از مطالعه  این کتاب بعنوان منبع آموزشی و امتحانی   و طی دوره هاي آموزشي پیرایشگر مو را فرا گرفته، به کارآموزي و کسب تجربه بپردازند.

کتب جدید در راه است. پس با ما در ارتباط باشید…

ثبت نام در دوره آموزشی http://www.portaltvto.com/

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “pdf پیرایشگر موی زنانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *