pdf تست پیرایشگر ابر و صورت زنانه

تومان۳۰,۰۰۰

این فروشگاه جهت رفاه و دسترسی آسان تر (به لحاظ زمانی و مالی) شما دوست گرامی به منابع درسی و آزمون، اقدام به عرضه PDF  کتب نموده است. این  PDF همان کتاب تست پیرایشگر ابرو و صورت زنانه است.

چاپ و تکثیر این pdf غیر مجاز است

pdf پیرایشگر ابر و صورت زنانه

توضیحات

پیرایشگر ابر و صورت زنانه

سلام.این اعتماد شما بوده که به مسیر ما سرعت بخشیده است. ما در این راه با شما همراه خواهیم بود و سعی می کنیم با بهترین محصولات و بهترین راهنمایی و آموزش شما را در موفقیتی یاری کنیم. آنچه در ذهن شمامتصور است هدف ماست. پیشنهاد ما به شما pdf کتاب پیرایشگر ابر و صورت زنانه است.

این محصول بخاطر تقاضای فراوان عزیزان  بوده است تا بتوانیم کتاب را با هزینه کم تر و بدون صرف زمان خاصی در اختیار داشته باشید.

 

نمونه سوالات رایگان پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

بانک نمونه سوالات فنی و حرفه ای
بانک نمونه سوالات فنی و حرفه ای

دانلود کتاب پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

مشخصات شغل:

پیرایشگر ابرو وصورت زنانه ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﺨﺺ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و اﻧﺠﺎم دﭘﯿﻼﺳﯿﻮن ، ﻓﺮم و ﺣﺎﻟﺖ دادن ﺑﻪ اﺑﺮوﻫﺎ و رﻧﮓ اﺑﺮو و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺎﺳﮏ روی ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎز ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧﻪ-آراﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮی زﻧﺎﻧﻪ- ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮی زﻧﺎﻧﻪ- ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در آراﯾﺶ زﻧﺎﻧﻪ- آراﯾﺸﮕﺮ ﻧﺎﺧﻦ و آراﯾﺶ و ﭘﯿﺮاﯾﺶ زﻧﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

از آن جا که این حرفه با توجه به سلایق، علایق و توقعات مختلف مشتریان از حساسیت ویژه ای برخوردار است به کلیه علاقه مندان ورود به این حرفه توصیه می شود تا پس از مطالعه کتاب بعنوان منبع آموزشی و دوره های آموزشی پیرایشگر ابرو و صورت را فرا گرفته، و پس از آن به کارآموزی و کسب تجربه بپردازند.

سامانه آموزش مجازی http://www.portaltvto.com/

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “pdf تست پیرایشگر ابر و صورت زنانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *