pdf پاکسازی پوست صورت زنانه

تومان۳۵,۰۰۰

این فروشگاه جهت رفاه و دسترسی آسان تر (به لحاظ زمانی و مالی) شما دوست گرامی به منابع درسی و آزمون، اقدام به عرضه PDF  کتب  نموده است. این  PDF همان کتاب آموزش پاک سازی پوست صورت زنانه است.(در 2فایل ارائه شده است)

چاپ و تکثیر این pdf غیر مجاز است

pdf تست پاک سازی پوست صورت زنانه

توضیحات

pdf پاکسازی پوست صورت زنانه

ﭘﺎﻛﺴﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻣﻮز ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻛﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن آﻟﻮدﮔﻲ زداﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﺮدن ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻮﺳـﺖ ، آﻣـﺎده ﺳـﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ، ﭘﺎﻛﺴﺎزی اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻛﺴﺎزی ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺎﺳـﻚ ﺻـﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎز ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

پی دی اف

عناوین فصل ها

1 آلودگي زدايي محيطي، حفاظت و بهداشت فردي

2 آناليز كردن ساختمان پوست
3 آماده سازي پوست مشتري
4 پاكسازي انواع پوست
5 مراقبت هاي بعد از پاكسازي پوست

 

کتاب پاکسازی پوست صورت زنانه

کتاب تست پاکسازی پوست صورت

کتاب پاکسازی پوست صورت زنانه صورت منبعی مناسب برای علاقمندان این رشته بوده که شامل آموزش و همچنین چندین دوره از  نمونه سوال پاکسازی پوست  می باشد.

 رشته هاي مرتبط با این رشته :

  • متعادل ساز چهره زنانه

شما پس از مطالعه  این کتاب بعنوان یک منبع آموزشی و سپری کردن دوره هاي آموزشي پاکسازی صورت زنانه، باید به کارآموزي و کسب تجربه بپردازند.ما بر این تلاشیم تا با ارائه بهترین منابع آموزشی شما را به موفقیت نزدیکتر کنیم. امیدواریم آنچه در ذهن شماست هدف ما باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “pdf پاکسازی پوست صورت زنانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *