نمونه سوالات 3D max

تومان۵,۰۰۰

قابل استفاده برای دانشجویان کاردانش و متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان فنی و حرفه ای
این بسته شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای است که شامل:
۱- شامل30 عددسوال تستی  با پاسخنامه تستی و از سری سوالات ا3D max فنی و حرفه ای
(2 سری)
2- شامل40 عددسوال تستی  با پاسخنامه تستی و از سری سوالات ا3D max فنی و حرفه ای
(5 سری)
3- شامل90عدد سوال  تستی با پاسخنامه تستی و از سری سوالات ا3D max فنی و حرفه ای
(2 سری)
4-شامل 150عدد سوال  تستی با پاسخنامه تستی و از سری سوالات3D max فنی و حرفه ای

توضیحات

این مجموعه، کاملترین نمونه سوالات نمونه سوالات 3D max می باشد که در اختیار شما قرار می گیرد. یعنی همان چیزی که برای قبولی در آزمون فنی حرفه ای به آن نیاز دارید. پس زمان را از دست ندهید و از این فرصت فراهم شده برای قبولی در آزمون استفاده کنید.

بانک نمونه سوالات فنی و حرفه ای
بانک نمونه سوالات فنی و حرفه ای

نمونه سوالات تری دی مکس فنی حرفه ای

1-کدام یك از دستورات زیر عملیاتهای بولی را روی یك اسپیلاین مرکب انجام می دهد؟
Union .1
Trim .2
Intersection .3
Boolean .4

2-کدام دکمه برای قفل کردن مجموعه انتخابی استفاده می شود؟
Selection Toggle .1
Selection Lock .2
Group Lock .3
Group Toggle .4

3-در پنجره ، Render با انتخاب گزینه Range می توان …………. را Renderکرد?
.۱فقط یك فریم
.۲فریمهای ابتدایی
.۳محدوده ای از فریمها
.۴تمامی فریمها

4-فرمان rectangle برای رسم کدام شکل کاربرد دارد؟
.۱مكعب
.۲مستطیل
.۳لوزی
.۴چند ضلعی متنظم

نمونه سوالات تستی تری دی مکس

5-در هنگام select object کدام گزینه برای ترکیب دو فیلتر به کار میرود؟
crossing .1
window .2
cameras .3
combos .4

6-از چه ابزاری جهت توزیع یك مجموعه از کپیها بین دو نقطه در طول یك مسیر یا خط مستقیم استفاده میشود؟
Mirror .1
Snapshot .2
Array .3
Spacing Tools .4

7-کدام تابع است که از دو موضوع متداخل،کل آنها را در نظر می گیرد?
Union .1
Intersection .2
Subtraction .3
Chamfer .4

8-در کدام قسمت انیمیشن می توان مسیر را تبدیل به Spline کرد؟
Assign Controller .1
Path constraint .2
PRS parameter .3
Trajectories .4

9-برای اینکه سطح داخلی جسم رندر شود چه باید کرد؟
.۱باید یك سطح مقطع از آن جسم را رندر کرد.
.۲باید جسم را از نقطه قطب آن جدا کرد.
.۳باید بردارهای نرمال جسم برعكس شوند .
.۴هرگز داخل جسم را نمی توان رندر کرد

 

نمونه سوالات ۳dmax مجتمع فنی تهران

 

10-اگر بخواهیم نمایش آماری اطلاعات را در نما داشته باشیم به کدام دستور مراجعه می کنیم؟
Show Grid .1
Show Statistics .2
Show FOV .3
Show Safe Frame .4

11-تفاوت ZOOM و pan در چیست؟
zoom .1 در جهت محور xو pan در جهت محورzانجام میشود
zoom .2 در جهت محور zو pan در جهت محورx yانجام میشود
zoom .3 در جهت ۳محور و pan در جهت محورx yانجام میشود
zoom .4 و pan تفاوتی ندارند

12-برای افزودن یك افکت از نوع پس زمینه در پنجره ، Environment کدام گزینه بکار می رود؟
Tint .1
Environment Map .2
Bitmap .3
Material Browser .4

نمونه سوالات تستی تری دی مکس

 

13-از کدام اصلاح گر برای کاهش تعداد گره ها و سطح های موضوع استفاده می شود؟
MultiRes .1
UVW Map .2
Spherify .3
FFD .4

14-در تکنیك extrude کدام پارامتر باعث میشود که شکل مقطع در ابتدای آن قرار داشته باشد یا در
انتهای آن؟
amount .1
segment .2
capping .3
output .4

15-کدام گزینه در مورد دوربین ها درست نیست ؟
.۱دوربین از نوع Target قابلیت چرخش در همه جهات را دارد.
.۲برای فعال شدن نمای دوربین ، دکمه C را فشار می دهیم.
.۳دوربین Freeبرای انیمیت به کار می رود.
.۴در دوربین هرچه فاصله کانونی کمتر باشد ، میدان دید بیشتر است

 

نمونه سوالات تری دی مکس فنی حرفه ای

 

16-برای وصل یك جسم به جسم دیگر از چه دستوری استفاده می شود؟
Weld .1
Divide .2
Attach .3
Detach .4

17-در هنگام ، Deformation پارامتر Twist چه کاری انجام می دهد؟
.۱باریك کردن موضوع
.۲تغییر مقیاس موضوع
.۳پخ زدن موضوع
.۴چرخاندن و پیچاندن موضوع

18-برای منظم کردن یا همتراز کردن موضوعات نسبت به یك جسم کدام ابزار زیر بکار میرود؟
Clone .1
Align .2
Array .3
Rotate .4

19-اگر بخواهیم در ابزار Scale به طوری عمل کنیم که حجم کلی ثابت بماند ولی بتوان در راستاهای
مختلف مقیاس های متفاوتی را اعمال نمود از کدام حالت استفاده می کنیم؟
UniForm .1
Non-Uniform .2
Squash .3
Selectand scale .4

نمونه سوالات تری دی مکس با جواب

20-اگر بخواهیم یك فرمت غیر از Maxرا به درون محیط برنامه بیاوریم از کدام دستور استفاده می کنیم؟
Open Recent .1
Import .2
Export .3
Publish To DWF .4

بانک نمونه سوالات فنی و حرفه ای
بانک نمونه سوالات فنی و حرفه ای

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات 3D max”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *