فاطمه الزهرا(حدیث کساء)

تومان۱۰,۰۰۰

16 در انبار

فقط 8 تعداد باقیمانده در انبار!

توضیحات

فاطمه زهرا خوشیدی درآسمان کساء

در ﭘﻬﻨﻪ وﺳﯿﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم)ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﮐﺴﺎء ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺴﺎء ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ)ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺎي داد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ در ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻘﺎم اﯾﺸﺎن و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، وآﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺟﺰ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ (ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم)ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻢ و ﺑﺮادر رﺳﻮل اﷲ(ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ) ﺑﻮد و ﻓﺎﻃﻤﻪ (ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﯿﻬﺎ)ﮐﻪ دﺧﺘﺮ او و ﺳﯿﺪه زﻧﺎن اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺴﻦ وﺣﺴﯿﻦ (ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم) ﮐﻪ ﺳﺒﻂ او و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺮ ﺣﻖ ﺣﻀﺮﺗﺶ در راه ﻧﺒﻮت و اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ؟ ﭼﺮا ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺴﺎء؟ ﭼﺮا ﻋﺒﺎي ﯾﻤﺎﻧﯽ؟ ﭼﺮا ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﯾﮕﺮان در ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ؟ و دﻫﻬﺎ ﭼﺮاي دﯾﮕﺮ….

شما عزیزان می توانید  کتب مرتبط دیگر را از در دسته بنده موضوعی مشاهده نمایید.

چرا خرید از این فروشگاه

این اعتماد شما بوده که به مسیر ما سرعت بخشیده است. ما در این راه با شما همراه خواهیم بود و سعی می کنیم با بهترین محصولات و بهترین راهنمایی و آموزش شما را در موفقیتی یاری کنیم آنچه در ذهن شمامتصور است هدف ماست.

با خرید از سایت فروشگاه کتاب اطهر موفقیت های بزرگی می توانید بدست آورید. از جمله موفقیت در آزمون های فنی و حرفه ای که از طریق خرید کتب و ارائه منابع همچنین شرکت در آزمون های آنلاین برای شما عزیزان فراهم کرده ایم

پس با ما در ارتباط باشید. کتب جدید در راه است…

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فاطمه الزهرا(حدیث کساء)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *