نمونه سوالات اسانس گیری گیاهان دارویی

تومان۸,۹۰۰

قابل استفاده برای دانشجویان کاردانش، متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان فنی حرفه ای
 مجموعه گروه کشاورزی (امور زراعی – باغی)

کد استاندارد: 2132/4

این بسته شامل:

  • 4 سری نمونه سوال تستی( 40 عدد) با پاسخنامه  از سری سوالات اسانس گیری گیاهان دارویی
  • 1 سری نمونه سوال تستی( 40عدد) بدون پاسخنامه  از سری سوالات اسانس گیری گیاهان دارویی
  • 1 سری نمونه سوال تستی( 30عدد) بدون پاسخنامه از سری سوالات اسانس گیری گیاهان دارویی
  • جزوه آموزشی
  • استاندارد رشته با فرمت PDF
  • راهنمای شرکت در آزمون

در مجموع 230عدد سوال تستی از سری سوالات اسانس گیری گیاهان دارویی

هر گونه کپی برداری و انتشار پیگرد قانونی در پی خواهد داشت

 

 

توضیحات

 

 

نمونه سوالات اسانس گیری گیاهان دارویی

۱-کدام  گیاه زیر باید پس از شکفتن کامل گل و در شرایط خاص محصول برداری شود ؟

ا( افسنطین

ب) زالزالک

 ج) بنفشه ی سه رنگ

 *د) سرشاخه ی گلدار

 

۲- برداشت اندام گیاهی برای گرفتن ماده ی موثره ی آن به چه عواملی بستگی دارد؟

 ا) میزان آلکالوئید گیاه 

ب(نوع اندام ، ظرافت و اندازه ی گیاه* 

ج) جنس و گونه ی گیاه 

 د) مراحل عصاره گیری و استخراج

 

۳- رطوبت فیزیکی شیمیایی در گیاه کدام مورد است ؟

ا)رطوبت محیط و رطوبت چسبنده 

ب ) رطوبت چسبنده و رطبت مکانیکی

ج) رطوبت میکانیکی و رطوبت پیوسته

د) رطوبت چسبنده و رطوبت پیوسته*

 

۴- گیاهان حاوی آلکالوئید را میتوان تا دمای ……….حرارت داد چون آلکالوئید ها نسبت به حرارت ……………هستند.

 ا)۶۰ تا۷۰ درجه- مقاوم تر 

  ب)۵۰ تا ۶۰درجه- حساس تر *

  ج )۶۰ تا ۷۰ درجه – حساس تر    

 د)۵۰ تا ۶۰درجه- مقاوم تر

 

 ۵- افزایش درصد اسانس برگ چای پس از خشک کردن :

ا) کاهش میزان آب 

ب(تولید اسانس در فرایند خشک کردن* 

ج ) خرد شدن ترکیبات موثره 

 د) گزینه ی ا وب

 

۶- سرعت خشک کردن گیاه به چه عواملی بستگی دارد ؟

ا) رطوبت و نوع اندام گیاه  

ب) میزان اسانس و آلکالوئید گیاه 

 ج) نوع اندام گیاه ،دما و سرعت تهویه  * 

د) گلیکوزید و ترکیباتت شیمیایی گیاه

 

۷- فاصله ­ی پایین­ترین طبقه ی خشک­ کن تا سطح زمین چند سانتی متر باید باشد؟

ا) ۴۵ 

ب)۲۵ 

ج) ۳۰ 

 د)  ۵۰*

 

۸- برای خشک کردن سبزیجات و میوه ­ها وگیاهان ادویه ­ای از کدام خشک­کن استفاده می­شود ؟

ا) تسمه ای 

ب) تسمه ای *

  ج) پایه دار

د) سیلویی

 

۹- در هر متر مربع فضای خشک کردن ………….کیلوکرم گل تازه و……………کیلوگرم برگ تازه باید پخش کرد.

ا) ۲ تا ۵/۲-۱ تا ۲ 

ب ) ۱تا ۲ -۲ تا ۳ 

 ج) ۵/۰ – ۱ تا ۲ * 

د) ۵/۰ – ۲ تا

۵/۲

۱۰- کدام گیاه زیر را می‌توان به وسیله ی خشک کن با  جریان هوای داغ خشک کرد؟

ا) پروانش 

ب)گنه گنه 

ج) تاتوره 

د) مورد الف وج*

 

 

دریافت کارت ورود به جلسه و اعلام نتایج

سوالات آزمون اسانس گیری از گیاهان داروئی(فنی و حرفه ای)

۱۱-گل انگشتانه و دیژیتالین را به چه طریق خشک می‌کنند و به چه دلیل؟

ا) مصنوعی-چون به رطوبت حساسند* 

ب) مصنوعی-چون به حرارت حساسند

ج)طبیعی- چون به حرارت حساسند

د)طبیعی- چون به رطوبت حساسند

 

۱۲-کدام خشک کن برای خشک کردن همه­ی انواع گیاهان دارویی استفاده می‌شود؟

ا( خورشیدی پلاستیکی با خاصیت جذب نور

 ب( سیلویی 

ج) جریان هوای داغ

  د) سطحی*

 

۱۳-اگر داروی حاصل از گیاه حاوی کدام ماده ی موثره­ ی گیاهی باشد باید قبل از مصرف یک سال در انبار نگه داری شود تا قابل استفاده شود؟

ا)آنتراکینون *

 ب) آلکالوئید 

 ج) دیژیتالی

 د) ترکیبات پروتئینی

 

۱۴-برای جلوگیری از آلودگی میکروبی مواد گیاهی از چه ماده ی ضدعفونی کننده در انبار استفاده می‌شود؟

ا) پاشیدن آهک

ب) نیتروژن 

  ج) اکسید اتیلن* 

 د) اکسیژن

 

۱۵- اولین جمعیت­های بشری استفاده کننده از داروها ی گیاهی کدام بودند؟

ا) ایرانیان 

 ب) مصریان و چینی ها * 

ج) رومیان

د) بابلی ها

 

۱۶- اجزای اصلی تشکیل دهنده‌ی اسانس گیاهان دارویی کدام مورد است ؟

ا( استراگول و ترانس آنتول

 ب) کاویکول و استراگول

ج(ترانس آنتول وترپن ها 

  د) ترپن ها و فنل پروپانوئید*

 

۱۷-  پیش ماده­ی تشکیل دهنده‌ی ترپنوئیدها چیست؟

ا) دی ترپن

ب) ایزوپنتیل

 ج) ایزوپرن فعال*

د) آلیل پیروفسفات

 

۱۸- سسکوی ترپن ها شامل چند واحد ایزوپرن هستند؟

ا) یک 

ب) سه * 

 ج) هشت

 د) دو

 

۱۹- مهمترین قسمت های تشکیل دهنده‌ی دستگاه تقطیر نوبتی به ترتیب کدام است؟

ا) دستگاه مولد بخار- سرد کن – دیگ بخار-  قسمت جمع آوری اسانس

ب) دستگاه مولد بخار-  دیگ بخار- سرد کن – قسمت جمع آوری اسانس*

ج) پایه ی تقطیر- دیگ بخار- سرد کن- قست جمع آوری اسانس

د) سرد کن – دیگ بخار- اسانس گیر

 

خرید کتاب نوشیدنی و دم نوش های گیاهی

 

۲۰- فنل­ها واسترهای فنلی جزو چه گروهی هستند؟

ا) اسیدهای آمینه

 ب) فنیل پروپان ها

ج) فنل پروپانوئید *

د) لیگنین ها

 

۲۱- چرا استخراج اسانس در مقیاس صنعتی به روش تقطیرآب و بخارانجام می­شود؟

ا) وزن مخصوص آب بیشتر از وزن مخصوص اسانس است

ب)  وزن مخصوص اسانس بیشتر از وزن مخصوص آب است*

ج) اسانس بسیار فرار است    

د) چگالی آب و اسانس متفاوت است

 

۲۲-از مهترین عوامل محیطی تاثیرگذار بر میزان متابولیت­های ثانویه­ی گیاهان دارویی کدام گزینه است؟

ا( نور-ارتفاع-محل رشد –درجه حرارت*

ب) نور-شیب منطقه-رطوبت 

ج)درجه حرارت-رطوبت

د) مورد الف و ج

 

۲۳- کدام تنش محیطی زیر باعث کاهش اسانس پونه­ی سنبله­ای و مرزه می­شود؟

ا) دمایی

ب)سرمایی

ج) آبی

د)شوری*

 

۲۴- قارچ های مایکوریزا وزیکولار-آربسکولار باعث جذب کدام عنصر می­شود؟

ا) فسفر-آهن 

 ب)نیتروژن-پتاسیم 

 د)ازت-آهن* 

  د)فسفر-نیتروژن

 

۲۵- اگر زمان خشک کردن برگ­های سبز به قهوه­ای تغییررنگ دهند نشانه چیست؟

ا)روش نامناسب خشک کردن* 

 ب) خشک کردن صحیح  

ج)زمان برداشت نامناسب 

  د)ضدعفونی ناقص

 

۲۶- برای خشک کردن برگ تنباکو و جین سینگ از چه خشک کنی استفاده می­شود؟

ا)کابینتی 

 ب)تسمه ای 

 ج) خورشیدی

د) سینی*

 

۲۷- پیکر رویشی در چه دمایی باید خشک شوند؟

ا) ۱۰ تا ۱۵

ب)۱۵ تا ۲۰ 

ج) ۲۰ تا ۴۰ *

 د) ۴۰ تا

۴۵

۲۸- کدام اندام گیاهی را باید در برابر تابش شدید نور حفظ کرد؟

ا)گلها  *

 ب) برگها 

ج) ریشه 

 د) بذر

 

۲۹- پر استفاده ترین روش برای استخراج اسانس چیست؟

ا) تقطیر با آب و بخار

 ب) تقطیر با آب * 

ج)تقطیر با بخار 

  د) تقطیر با یک حلال

 

نمونه سوالات تستی اسانس گیری گیاهان دارویی فنی حرفه ای

۳۰- در روش تقطیر با بخار دمای بخش انتهایی کندانسور چند درجه است؟

ا)۱۵

 ب)۳۰  * 

 ج)۲۰ 

 د)

۱۰

۳۱- دمای بحرانی گاز دی اکسید کربن …………درجه و فشار بحرانی آن………..اتمسفر است.

ا)۲۰ – ۱۵ 

 ب) ۲۰- ۷۳ 

ج)۳۱-۷۳  *

 د)۳۱-

۵۰

۳۲- اسانس بادام تلخ و اسانس خردل چگونه استخراج می­شود؟

ا)با انرژی مافوق صوت 

 ب)با آون مایکروویو

 ج) به وسیله ی تخلیه ی الکتریکی

 د) به وسیله ی آنزیم های هیدرولیزکننده*

 

۳۳- اندام های زیرزمینی برای بهره برداری چه زمان برداشت می­شود؟

ا) اواخر پاییز *

ب) اوایل پاییز 

 ج) اواخر تابستان 

 د)  اویل تابستان

 

۳۴- ایزوپنتیل پیروفسفات از چه چیز ساخته شده است؟

ا)تتراترپن ها 

 ب)مولوکول های استات*  

 ج) ایزوپرن

د) اسیدشیکمیک

 

۳۵- نور از چه طریق بر بیوسنتز متابولیت­های ثانویه موثر است؟

ا)شدت روشنایی 

 ب)طول دوره ی روشنایی

 ج) کیفیت نور 

  د) هر سه مورد*

 

نمونه سوالات اسانس گیری از گیاهان دارویی

۳۶- کورم سورنجان در چه زمانی فاقد مواد تلخ میشود؟

ا)بهار 

ب)تابستان 

ج) پاییز  *  

د) زمستان 

 

۳۷- فاکتورهای مهم در برداشت گیاهان دارویی عبارتند از :

ا) زمان و مکان جمع آوری – آفات و روش برداشت* 

 ب ) جنس و گونه ی گیاهی- روش برداشت 

ج) زمان و مکان جمع آوری- جنس و گونه ی گیاهی

د) کمیت و کیفیت مواد موثره

 

۳۸- در کدام یک از خانواده­های گیاهی از سرشاخه­ ها برای گرفتن مواد موثره استفاده می­شود؟

ا) چتریان 

ب) سولاناسه

 ج) نعناع  *  

د) گزینه ی الف و ب

 

۳۹- چه درجه حرارتی برای خشک کردن ریشه ها مناسب است؟

ا) ۴۵ تا ۵۰  

ب)۵۰ تا ۶۰ *  

 ج) ۳۰ تا ۴۰   

د) ۴۰ تا ۵۰

 

۴۰- بهترین فرم محل خشک کردن گیاهان دارویی چیست؟

ا)مکان کاملا باز با آفتاب مستقیم 

ب) مکان کاملا باز با سایه

ج)سالن سرپوشیده همراه با مخازن 

   د) سالن سر باز *    

با خرید نمونه سوال با سطح سوالات، نحوه ی طرح سوالات قبل از آزمون آشنا خواهید شد. تست زنی و مطالعه ی نمونه سوالات شما را به تسلط رسانده و در تفهیم مطالب نیز به شما کمک زیادی می نماید. درصد بسیار بالایی از قبول شدگان بیش از هر چیز نمونه سوالات آزمون ها را حل نموده اند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات اسانس گیری گیاهان دارویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *