pdf آرایش دائم صورت زنانه

تومان۲۵,۰۰۰

جهت رفاه و دسترسی آسان تر (به لحاظ زمانی و مالی) شما دوست گرامی به منابع درسی و آزمون، اقدام به عرضه PDF  کتب درسی نموده است. این  PDF همان کتاب آموزش آرایشگر دایم صورت زنانه است.(در 3 فایل ارائه شده است)

چاپ و تکثیر این pdf غیر مجاز است

کتاب آموزش آرایشگر دائم صورت زنانه

کتاب تست آرایشگر دائم صورت زنانه

توضیحات

pdf آرایش دائم صورت زنانه همان کتاب فاطمه باستانی است که برای رفاه شما عزیزان آماده در قالب فایل ارائه می گردد.

این کتاب آموزشی آرایش دائم صورت زنانه می باشد.

مشخصات شغل:

آرایشگر دائم صورت زنانه، ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ در ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و آﻟﻮدﮔﻲ زداﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و اﺑﺰار، ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺸـﺘﺮی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و ﭘﺬﻳﺮش، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آراﻳﺶ داﺋﻢ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﻬـﺮه،آراﻳﺶ داﺋﻢ اﺑﺮو و ﻫﺎﺷﻮر، آراﻳﺶ داﺋﻢ ﻟﺐ و ﺳﺎﻳﻪ ﻟﺐ، آراﻳﺶ داﺋﻢ ﭼﺸﻢ، ﺗـﺮﻣﻴﻢ ﻧﻬـﺎﻳﻲ و ﺑـﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻴﺮاﻳﺸﮕﺮ ﺻﻮرت و اﺑﺮوی زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧـﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 عناوین فصل ها:

  • ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي و آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و اﺑﺰار ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﭘﺬﯾﺮشpdf کتابهای فنی حرفه ای
  • آﻣﺎده ﺳﺎزي ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آراﯾﺶ داﯾﻢ
  • ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه
  • آراﯾﺶ داﯾﻢ اﺑﺮو و ﻫﺎﺷﻮر
  • آراﯾﺶ داﯾﻢ ﻟﺐ و ﺳﺎﯾﻪي ﻟﺐ
  • آراﯾﺶ داﯾﻢ ﭼﺸﻢ و ﻣﮋه

وﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

pdf تست آرایشگر دایم صورت زنانه

رشته های مرتبط با این رشته:

  • پیراﻳﺸﮕﺮ ﺻﻮرت و اﺑﺮوی زﻧﺎﻧﻪ
  • ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧـﻪ

از آن جا که اين حرفه با توجه به سلايق، علايق و توقعات مختلف مشتريان از حساسيت ويژه اي برخوردار است به کليه علاقه مندان ورود به اين حرفه توصيه مي شود پس از مطالعه  این کتاب بعنوان منبع آموزشی و طی دوره هاي آموزشي آرایش دائم صورت را فرا گرفته، به کارآموزي و کسب تجربه بپردازند.

 دوره هاي آموزشي مراقبت و زیبایی شامل دوره هاي تئوري و عملي هستند.آرایشگر دائم صورت زنانه نیز یکی از رشته های آن است. ما سعی می کنیم با ارائه بهترین منابع آموزشی فنی و حرفه ای شما را به موفقیت نزدیکتر کنیم و در این راه شما را یاری دهیم. امیدواریم آنچه در ذهن شماست هدف ما باشد.

کتاب آرایشگر دائم صورت زنانه

کتاب تست آرایشگر دائم صورت زنانه

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “pdf آرایش دائم صورت زنانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *