pdf آرایشگر دایم صورت زنانه

(دیدگاه کاربر 1)

تومان۱۶,۰۰۰

این فروشگاه جهت رفاه و دسترسی آسان تر (به لحاظ زمانی و مالی) شما دوست گرامی به منابع درسی و آزمون، اقدام به عرضه PDF  کتب  نموده است. این  PDF همان کتاب  آرایشگر دایم صورت زنانه است.

مابه شما اعتماد داریم. لطفا فقط شما دوست گرامی این PDF  را مطالعه کنید.

تشکر

توضیحات

آرایشگر دائم صورت زنانه

pdf تست آرایشگر دائم صورت زنانه منبعی مناسب برای علاقمندان این رشته بوده که قصد شرکت در آزمون فنی و حرفه ای و کسب نمره قبولی در آزمون را دارند . این pdf به شما کمک می کند تا اطلاعات و دانسته های خود در این زمینه را محک بزنید و برای شرکت در آزمون محیا شوید. پس همین حالا اقدام کنید.

دانلود کتاب آرایشگر دائم صورت زنانه

بانک نمونه سوالات فنی و حرفه ای
بانک نمونه سوالات فنی و حرفه ای

 

مشخصات شغل:

آرایشگر دائم صورت زنانه، ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ در ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و آﻟﻮدﮔﻲ زداﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و اﺑﺰار، ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺸـﺘﺮی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و ﭘﺬﻳﺮش، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آراﻳﺶ داﺋﻢ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﻬـﺮه،آراﻳﺶ داﺋﻢ اﺑﺮو و ﻫﺎﺷﻮر، آراﻳﺶ داﺋﻢ ﻟﺐ و ﺳﺎﻳﻪ ﻟﺐ، آراﻳﺶ داﺋﻢ ﭼﺸﻢ، ﺗـﺮﻣﻴﻢ ﻧﻬـﺎﻳﻲ و ﺑـﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻴﺮاﻳﺸﮕﺮ ﺻﻮرت و اﺑﺮوی زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧـﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

رشته های مرتبط با این رشته:

  • پیراﻳﺸﮕﺮ ﺻﻮرت و اﺑﺮوی زﻧﺎﻧﻪ
  • ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧـﻪ

در این سایت شما می توانید به کتابهای آموزشی فنی و حرفه ای – کتابهای تست فنی و حرفه ای و pdf همین کتب و همچنین نمونه سوالات  ارائه می شود.

ما در این راه با شما همراه خواهیم بود و سعی می کنیم با بهترین محصولات و بهترین راهنمایی و آموزش شما را در موفقیتی یاری کنیم آنچه در ذهن شمامتصور است هدف ماست.

ثبت نام در دوره آموزشی http://www.portaltvto.com/

 محصولات جدید در راه است…

1 دیدگاه برای pdf آرایشگر دایم صورت زنانه

  1. محمد

    ایده عالی و البته اقتصادی.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *