شابک چیست؟

شابک (ISBN)،سر نام (سرواژه) عبارتِ شماره استاندارد بین المللی کتاب شماره استاندارد شناسایی بین‌المللی است که به کتاب‌های منتشرشده منسوب می‌شود. این استاندارد در سال ۱۹۶۶ در کشور انگلیس توسط صنف کتابداران پایه‌گذاری شد.
این شناسه از سال ۱۹۶۰ تا پایان سال ۲۰۰۷ ده‌رقمی بوده‌است، و از آغاز این سال، برای افزایش دامنه اختصاص شناسه، سیزده‌رقمی شده‌است.

شابک را در زبان‌هایی که از خط لاتین استفاده می‌کنند با  سرواژه“ISBN” نشان می‌دهند.
در سال ۱۳۷۲، با افزایش روزافزون نیاز به استفاده از یک شناسه استاندارد برای کتاب، ایران به عضویت موسسه جهانی شابک درآمد و شماره خاص کشور در این شناسه برای کشور ایران، عدد ۹۶۴ و ۶۰۰ تعیین شد. با استفاده از شناسه ۱۰رقمی، امکان ثبت یک‌میلیون کتاب در ایران وجود داشته‌است.

ارسال دیدگاه