فیپا چیست؟

 فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا) عبارت است از فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی کتاب پیش از انتشار و درج آن در صفحه حقوقی یا صفحه شناسنامه همان کتاب. از مزایای فیپا می توان به کاهش هزینه های فهرست نویسی در کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی کشور، یکدستی در اطلاعات کتاب شناختی فهرست های کتابخانه های سراسر کشور و تسریع در پخش اطلاعات مربوط به انتشار یک اثر در سطح شبکه های ملی و بین المللی نام برد.

ارسال دیدگاه