روش های چاپ

شیوه‌های چاپ در جهان از ابتدا تاکنون از چند شیوه اصلی خارج نیست. در بعضی منابع شیوه‌های چاپ را به 3 دسته اصلی تقسیم می کنند.

•چاپ برجسته
•چاپ مسطح
•چاپ گرد

البته شیوه‌های دیگری نیز استفاده می شود که به آنها نیز می پردازیم.

•چاپ اوزالید Diazotype :
برای ارائه نمونه قبل از چاپ به صاحب کار
•چاپ باسمه‌ای Block printing :
کشیدن تصاویر یا چاپ یک طرح روی کاغذ یا مواد دیگر با قالبهای چوبی یا فلزی.
•چاپ سری Typography:
بوسیله حروف سری و متحرک انجام می شود.
•چاپ سنگی Lithography :
روشی که بر اساس دفع متقابل آب و چربی اختراع شده است و در آن برای چاپ از سنگ استفاده می شود.
•چاپ فلزی Metallography :
اگر در روش چاپ سنگی به جای سنگ از فلز استفاده کنیم.
•چاپ افست :
رایج ترین و کار آورترین و سریعترین شیوه چاپ در جهان است.
•چاپ زیروگرافی Xerography :
این روش چاپ را چاپ فوری نام نهاده اند.
•چاپ عکس Gacsimile :
بازسازی دقیق یک اثر خطی یا چاپی
•چاپ استنسیلی :
چاپ از خلال پرده ای نازک و خلل پذیر.

۱ دیدگاه

ارسال دیدگاه